نشریه‌ی الکترونیکی رایانا

گروه کامپیوتر مرکز راهنمایی علامه حلی یک تهران

نشریه‌ی الکترونیکی رایانا

گروه کامپیوتر مرکز راهنمایی علامه حلی یک تهران

نشریه‌ی الکترونیکی رایانا
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳۲ مطلب توسط «آقای خلدی» ثبت شده است

۲۵ نظر ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۰۵
آقای خلدی

 یک فایل enigma.txt در دست است. داخل این فایل در خط اول حروف انگلیسی به ترتیب کنار هم قرار دارند و در خط دوم همان حروف به صورت بهم ریخته قرار دارند. می‌خواهیم با استفاده از این فایل محتوای فایل sample.txt را رمزنگاری کنیم. نحوه کار به این صورت است که مثلا اگر در فایل enigma حرف c زیر حرف a قرار دارد به جای تمامی حروف a در فایل sample حرف c قرار می‌دهیم. برنامه‌ای بنویسید که چنین کاری را انجام دهد.

۶ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۲۵
آقای خلدی

 فایل sample.txt موجود است. برنامه‌ای بنوسید که بگوید از هر حرف چندتا در فایل وجود دارد(اگر صفر بود چیزی ننویسد)

۱ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۲۵
آقای خلدی

با استفاده از تابع قبلی برنامه‌ای بنویسید که کلمات داخل فایل sample.txt را بررسی کند و کلماتی که معکوس آنها با خودشان برابر است را چاپ کند.

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۲۴
آقای خلدی

تابعی بنویسید که یک رشته از کاربر بگیرد و برعکس آن را برگرداند

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۲۴
آقای خلدی

فایل sample.txt شامل تعدادی جمله است. برنامه‌‌ای بنویسید که جملاتی که حاوی 3 کلمه هستند را چاپ کند

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۲۳
آقای خلدی

فایل sample.txt حاوی تعدادی عدد اعشاری است. برنامه‌ای بنویسید که بخش اعشاری آن را حذف کند.

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۲۲
آقای خلدی

تابعی بنویسید که یک رشته و عدد n ورودی آن باشد و کاراکتر nام رشته را حذف کند 

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۲۲
آقای خلدی

 برنامه‌ای بنویسید که دو فایل sample1.txt و sample2.txt را به عنوان ورودی بگیرد و نام فایلی که حجم بیشتری را دارد چاپ کند.

۲ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۲۱
آقای خلدی

 برنامه‌ای بنویسید که یک فایل به نام sample.txt را بگیرد و حروف آن را از کوچک به بزرگ مرتب کند.

۲ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۲۱
آقای خلدی