نشریه‌ی الکترونیکی رایانا

گروه کامپیوتر مرکز راهنمایی علامه حلی یک تهران

نشریه‌ی الکترونیکی رایانا

گروه کامپیوتر مرکز راهنمایی علامه حلی یک تهران

نشریه‌ی الکترونیکی رایانا
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

1. از هر کلاس کمینه یک نفر نویسنده خواهند شد. (به انتخاب دبیر کلاس. به این شخص نویسنده‌ی بلاگ کلاس می‌گوییم.)

2. نوسنده‌ی بلاگ هر کلاس موظف است همه‌ی امور بلاگی مربوط به کلاس خود را انجام دهد.

3. دسترسی‌ نویسنده‌های دانش‌آموزی محدود است. (فقط می‌توانند پیش نویس مطالب را بنویسند و مطالب‌شان پس از تایید مدیر سایت نمایش داده خواهد شد.)

4. اگر دانش‌آموزان دیگر بخواهند مطلبی بنویسند باید آن را به مدیر سایت و نویسنده‌ی رایانای کلاس‌شان ارسال کنند و پس از تایید مطلب توسط مدیر سایت، نویسنده‌ی بلاگ کلاس موظف است حداکثر طی یک هفته آن را در بلاگ قرار دهد 

5. مطالب دانش‌آموزی باید به قلم خود دانش‌آموز باشد.

6. موضوع مطلب می‌تواند اخبار مدرسه، گزارش رخدادی در مدرسه، مصاحبه، اخبار دنیای کامپیوتر و مطلب علمی باشد. مطالب علمی باید پخته باشد و با یک سرچ کوچک نتوان پیدایشان کرد. پیشنهاد برای مطلب علمی دانش‌آموزی: آشنایی با نرم‌افزار و سایت و کتاب، ترفند کامپیوتری.

7. حداکثر تعداد مطلب دانش‌آموزی برای هر کلاس یکی در هفته است.

8. نظر دادن برای مطالب آزاد است. نظرها باید با اسم واقعی دانش‌آموز باشد و فقط دانش‌آموزانی که اکانت بیان دارند مجاز به دادن نظر هستند. نظر باید همراه با احترام و مرتبط با موضوع باشد. نظرها پس از تایید نمایش داده می‌شوند.

9. هرگونه مطلب مرتبط با رایانا که به رایانامه‌ی مدیر سایت ارسال می‌شود باید با سابجکت رایانا یا rayana باشد.